Menu

Parádně připravená valná hromada společnosti s ručením omezeným

Další články z kategorie
Podnikání

Ze živnostníka společníkem

18. 02. 2020 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Mimořádná situace a smluvní vztahy

16. 03. 2020 Autor: Petr Bezouška

23. 06. 2021 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Podnikání

Červen a začátek letních prázdnin jsou každoročně dobou konání valných hromad. Nabízíme vám proto znovu obrazový návod, jak při svolání a řízení valné hromady neudělat chybu.

Pozvánka Seznam společníků Listina přítomných Zápis z jednání Žaloba na neplatnost usnesení