Menu

Ze živnostníka společníkem

Další články z kategorie
Podnikání

Ze živnostníka společníkem

18. 02. 2020 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Mimořádná situace a smluvní vztahy

16. 03. 2020 Autor: Petr Bezouška

18. 02. 2020 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger Kategorie: Podnikání

....aneb daňové aspekty převodu podnikání fyzické osoby na společnost s ručením omezeným.

V životě mnoha úspěšných živnostníků nastane chvíle, kdy začne dávat smysl převést podnikání ze živnostníka na společnost s ručením omezeným, a to z hlediska omezení rizik nesených živnostníkem, spojených s rostoucím podnikem.

Právní výhody jsou zřejmé; společník společnosti s ručením omezeným nese rizika ztrát společnosti pouze do výše jeho vkladu ve společnosti. Je však otázka, zda lze převod provést bez dodatečné daňové zátěže bez potřeby dodatečných peněžních prostředků na základní kapitál společnosti s ručením omezeným.

Odpověď na položenou otázku zní "ano", pokud se živnostník rozhodne svoje podnikání – v terminologii obchodního práva svůj 'obchodní závod' vložit do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál s.r.o. je pak v okamžiku převodu tvořen tímto obchodním závodem. Hodnotu obchodního závodu pro účely vkladu stanoví znalec a základní kapitál s.r.o. musí být nižší než takto stanovená hodnota.

Mezi další výhody uvedeného postupu patří zejména následující:

  • automatický přechod smluv uzavřených živnostníkem na s.r.o. bez nutnosti projednat převod s protistranou (s výjimkou smluv, které převod výslovně zakazují nebo jej podmiňují souhlasem protistrany),
  • automatický přechod zaměstnanců na s.r.o.,
  • tento způsob převodu nevede ke vzniku povinnosti k dani z příjmů fyzických osob na straně živnostníka,
  • s.r.o. se stává automaticky plátcem DPH, pokud živnostník byl také plátcem DPH,
  • převod obchodního závodu nevede k povinnosti vypořádat DPH, která byla nárokována živnostníkem u dlouhodobého majetku (např. automobilů a jiných strojů),
  • následné snížení základního kapitálu s výplatou společníkovi může požívat určitých daňových výhod,
  • s.r.o. pokračuje v daňovém odpisování zahájeném živnostníkem,
  • dle současné právní úpravy je příjem z převodu podílu v s.r.o. po uplynutí 5 let od vkladu zcela osvobozen od daně z příjmů fyzických osob u společníka.

Postup má i své nevýhody:
Pokud dochází v souvislosti s vkladem obchodního závodu k přechodu nemovitých věcí (např. výrobních prostor) na s.r.o., pak takový převod podléhá dani z nabytí nemovitých věcí (sazbou 4% z hodnoty nemovitých věcí). V případě těchto transakcí je ale běžné, že si nemovité věci ponechá ve vlastnictví živnostník a svému s.r.o. nemovité věci pronajímá. Takový postup také ochrání nemovité věci před podnikatelskými riziky s.r.o.


Související vzory