Menu

Ukončení pracovního poměru v pracovní neschopnosti

Další články z kategorie
Zaměstnání

Zaměstnávání mladistvých

23. 09. 2019 Autor: Tereza Erényi

Hmotná odpovědnost mladistvých

31. 10. 2019 Autor: Tereza Erényi

Odpovědnost zaměstnance za svěřené věci

16. 12. 2019 Autor: Tereza Erényi

Dohoda o pracovní činnosti a povolání do práce

04. 03. 2020 Autor: Tereza Erényi

Zapojte mládež!

30. 06. 2021 Autor: Vzorné Právo

Sdílené pracovní místo

04. 12. 2020 Autor: Daniel Vejsada

Doručování podle zákoníku práce

16. 12. 2020 Autor: Daniel Vejsada, Jaroslav Škubal

19. 03. 2020 Autor: Tereza Erényi Kategorie: Zaměstnání

Situace:
Zaměstnavatel ukončil ve zkušební době pracovní poměr se zaměstnancem, který je již 17 dnů v pracovní neschopnosti. Má na to právo?

Řešení:
Ano, zaměstnavatel může se zaměstnancem pracovní poměr ukončit. Nemůže tak učinit jen po dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Po jejich uplynutí pracovní poměr ukončit ve zkušební době lze. Zaměstnanec by měl však nadále mít nárok na dávky nemocenského pojištění, a to i přesto, že pracovní poměr již skončil.