Menu

Pohyb na území ČR v době od 1. 3. 2021

Další články z kategorie
Aktuality

Co nového na Vzorném Právu - leden 2020

29. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Snáze z nesnází

18. 03. 2020 Autor: Vzorné Právo

Pomůžeme vám v konkrétních situacích I.

01. 04. 2020 Autor: Vzorné Právo

01. 03. 2021 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality

Od půlnoci na pondělí 1. března 2021 platí v ČR významné omezení svobody pohybu, a to nejprve na základě opatření vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 (platilo do 21. 3.) a nyní na základě opatření č. 299 ze dne 18. března 2021.

Zakázáno je:
1) opuštění území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má člověk trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu, a
2) vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem, kdo nemá na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.

Formuláře k doložení důvodu pohybu mezi jednotlivými okresy najdete na stránkách Ministerstva vnitra. Automatizované Potvrzení zaměstnavatele o cestě do zaměstnání nabízí i Vzorné Právo. 

Ze zákazů platí následující výjimky (body 1 - 11):

1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci specifikované v opatření,
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla,
10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
11. cesta za účelem vycestování z České republiky.

Vzorné Právo v tuto chvíli NABÍZÍ ZDARMA interaktivní formulář pro případ cesty do zaměstnání.
Pro doložení, že důvody vašeho pohybu mezi okresy naplňují některou z ostatních stanovených výjimek prosím využijte formulářů na konci článku na stránkách Ministerstva vnitra. Pod odkazem najdete tři druhy vzorů:
- potvrzení o zaměstnání (pro zaměstnance, kteří cestují z místa svého bydliště do zaměstnání - automatizováno i na Vzorném Právu)
- potvrzení - formulář zahrnující všechny ostatní důvody pro cesty s výjimkou cesty do zaměstnání
- čestné prohlášení, pokud potřebujete vyplnit prohlášení jinak než zatržením položky ve formuláři

Přejeme vše dobré. 
Vzorné Právo