Menu

Pomůžeme vám v konkrétních situacích II. - Příběhy podnikatelské

Další články z kategorie
Aktuality

Co nového na Vzorném Právu - leden 2020

29. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Snáze z nesnází

18. 03. 2020 Autor: Vzorné Právo

Pomůžeme vám v konkrétních situacích I.

01. 04. 2020 Autor: Vzorné Právo

02. 04. 2020 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality

A pro podnikatele - dvakrát tři příklady situací, které se Vzorným Právem určitě snadno vyřešíte.

Paní Moudrá investovala dědictví po rodičích do menšího podnikání a je nyní společnicí společnosti s ručením omezením ve firmě o pěti společnících. Obvykle by se valné hromady, která je svolaná na konec dubna, osobně zúčastnila. Nyní je s dětmi na venkově a na valnou hromadu, která se koná ve městě, se tentokrát nemůže dostavit. Rozhodla se proto, že na valnou hromadu za sebe pošle jednoho ze společníků, který ve městě bydlí. Ten musí být ovšem písemně zmocněn – paní Moudrá může pro tento účel použít vzor Plné moci k zastupování společníka na valné hromadě společnosti s ručením omezeným. Společenská smlouva nevyžaduje ověření podpisu na plné moci. Jelikož má paní Moudrá doma k dispozici potřebnou kancelářskou techniku, plnou moc může vytisknout, obyčejně podepsat a naskenovanou poslat e-mailem druhému společníkovi. Pro jistotu pošle i originál běžnou poštou.

Pan Hospodský provozuje restauraci, ve které pravidelně pořádá veselky a jiné společenské akce. Od pana Wursta, řezníka z vedlejší vesnice, měl už od lednových zabijaček na velikonoční sobotu objednáno 100 kg vepřového masa na grilování. Kupní smlouvu uzavřeli písemně. V návaznosti na rozšíření koronaviru a souvisejících opatření byl pan Hospodský nucen hostinec zavřít a velikonoční zábavu zrušit. Jelikož pan Wurst chápe nastalou situaci a může objednané maso prodat ve svém obchodě, kde zaznamenal zvýšenou poptávku, dohodli se na ukončení smlouvy. K uzavření takovéto dohody mohou využít vzor Dohoda o zániku závazku (ukončení smlouvy).

Pan Stolař je společníkem a jednatelem malé firmy zaměřené na užitný design. Má celkem dvanáct zaměstnanců, kteří pracují v kancelářích v centru Prahy v tzv. 'open space'. Vzhledem k tomu, že většina z nich dojíždí do práce MHD a na pracovišti pracují v jednom společném prostoru, rozhodl se pan Stolař domluvit se se zaměstnanci na práci z domova - chce efektivně zabránit nákaze koronavirem v rámci firmy i celé společnosti. Jelikož má pan Stolař rád 'věci ložené najisto' a ve věcech pořádek, rozhodl se uzavřít dohodu o home office se svými zaměstnanci písemně. Může použít jednoduchý vzor Dohody o práci z domova (home office).

Pan Kovář provozuje obchod s nářadím v pronajatých prostorách. Obchod musel na základě krizových opatření uzavřít a v důsledku výpadku příjmu nemá dostatek peněz na placení nájemného. Pronajímatel dotčených prostor je s nájemcem, panem Kovářem, dlouhodobě spokojen a nechce o něj přijít. Dohodnou se tedy spolu, že upraví splátkový kalendář nájemného tak, aby pan Kovář nemusel nájem ukončit a zároveň aby pronajímatel nepřišel o nájemce a příjmy z nájemného. Pomůže jim vzor Dohoda o změně splátkového kalendáře. Dohodu vytvoří pan Kovář, který je v práci s počítačem více zběhlý, a domluví se, že podepíše dohodu jako první. Pronajímateli pošle pan Kovář sken dohody se svým podpisem a poštou mu pošle i oba dva podepsané originály dohody. Pronajímatel pak připojí k oběma výtiskům své podpisy a jeden originál dohody pošle poštou zpět panu Kovářovi.

Provozovatel hotelu Zlatá Éra pan Zoufalý uzavřel před půl rokem smlouvu o poskytnutí konferenčních služeb. Akce měla proběhnout 8. dubna 2020, ale s ohledem na platná opatření vlády nemůže Zlatá Éra konferenční služby realizovat. Přestože druhá strana s realizací smlouvy prakticky nepočítá, měl by pan Zoufalý na situaci reagovat a zaslat zákazníkovi Oznámení o nemožnosti plnění. Oba mají datové schránky, do kterých si písemnosti zasílali už v minulosti. Oznámení tedy zašle touto cestou. 

Paní Hübschová provozuje kadeřnictví. Vždycky jí záleželo na tom, aby se u ní zákazníci cítili dobře, a proto letos investovala do rekonstrukce vnitřních prostor. Rekonstrukci paní Hübschová zaplatila ze zápůjčky, kterou jí poskytl pan Brzobohatý. V důsledku krizových opatření tržby paní Hübschové klesly o 80 % a splácení zápůjčky panu Brzobohatému za původně sjednaných podmínek je pro ni problematické. Pan Brzobohatý rozumí, že současná situace není pro paní Hübschovou jednoduchá a nevznikla její vinou. Paní Hübschová svůj dluh uznává a domluvila se s panem Brzobohatým na úpravě splátkového kalendáře. Využili k tomu vzor Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři

Všechny zmiňované vzory máte k dispozici zdarma, stačí jen zřídit si registraci a dokumenty si sami připravíte během chvilky.

Vaše Vzorné Právo

Další tři podnikatelské příběhy najdete na blogu Vzorného Práva
v článku Pomůžeme vám v konkrétních situacích III. - Závěrečná trojice podnikatelsků pro podnikatele 
a tři příběhy ze života občanského
v článku Pomůžeme vám v konkrétních situacích I.


Související vzory