Menu

Blog

Nejnovější články

Zapojte mládež - i letos o prázdninách

16. 06. 2022 Autor: Vzorné Právo

Bydlení pro uprchlíky

01. 04. 2022 Autor: Vzorné Právo

Daň z příjmů fyzických osob při směně družstevních bytů

31. 03. 2022 Autor: Jan Bürger, Martin Švalbach

18. 06. 2020 Prodloužení pracovního poměru a nevyčerpaná dovolená

Kategorie: Tipy pro vás , Zaměstnání Autor: Tereza Erényi

Situace: 
Váš pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí ke 30. červnu. Se zaměstnavatelem jste se dohodli, že pracovní poměr prodloužíte. Ke konci června ale stále budete mít nevyčerpané 4 dny dovolené. Musíte ji vyčerpat před prodloužením smlouvy?

Celý článek

24. 04. 2020 Nové zákony o některých opatřeních na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce bytů a prostor k podnikání

Kategorie: Aktuality Autor: Vzorné Právo

Dne 27. dubna 2020 nabyly účinnosti jednak zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání (zákon o ochraně nájemců prostor pro podnikání), a jednak  zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o ochraně nájemců bytů). 

Oba zákony za splnění určitých podmínek zakazují pronajímateli ukončit nájem pro neplacení nájemného.

Celý článek

16. 04. 2020 Ukončení pracovního poměru - těžší, než se zdá

Kategorie: Aktuality Autor: Tereza Erényi

Jedním z nepříjemných důsledků pandemie koronaviru a s ní souvisejících opatření může být nárůst počtu ukončovaných pracovněprávních vztahů. Zejména ukončení pracovního poměru má přitom stále svá striktní pravidla. Pro jejich připomenutí znovu publikujeme článek, který pomůže udělat si jasno zaměstnavatelům i zaměstnancům. 

Celý článek

13. 04. 2020 Pomůžeme vám v konkrétních situacích - Bonus pro zaměstnance a zaměstnavatele

Kategorie: Aktuality Autor: Vzorné Právo

Tři vzory zdarma pro zaměstnavatele a tři pro zaměstnance.

Celý článek

06. 04. 2020 Pomůžeme vám v konkrétních situacích III. - Závěrečná trojice příběhů pro podnikatele

Kategorie: Aktuality Autor: Vzorné Právo

Do třetice tři situace, které se Vzorným Právem určitě snadno vyřešíte. 

Celý článek

03. 04. 2020 Dát či nedat, to je, oč tu běží

Kategorie: Nemovitosti Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Možná to vypadá, jakoby virus a pandemie, kterou způsobil, zasáhly a dramaticky proměnily všechny aspekty našeho života. Ale pod povrchem život pulsuje dál. Dál prožíváme své osobní příběhy, dál řešíme rodinné vztahy, staráme se o majetek, myslíme na budoucnost.

A dál platíme daně.

Celý článek

02. 04. 2020 Pomůžeme vám v konkrétních situacích II. - Příběhy podnikatelské

Kategorie: Aktuality Autor: Vzorné Právo

A pro podnikatele - dvakrát tři příklady situací, které se Vzorným Právem určitě snadno vyřešíte.

Celý článek

01. 04. 2020 Pomůžeme vám v konkrétních situacích I.

Kategorie: Aktuality Autor: Vzorné Právo

Tři příklady situací z běžného života, které se Vzorným Právem určitě snadno vyřešíte.

Celý článek

31. 03. 2020 Jsme v tom spolu

Kategorie: Blog

Milí návštěvníci a příznivci Vzorného Práva.

Sice ze svých domovů, ale s plným nasazením pracujeme na tom, aby Vzorné Právo bylo v těchto těžkých dobách užitečným pomocníkem. Vzory zdarma jsme nabízeli již v minulosti. Nyní jsme jejich počet několikanásobně zvýšili a do boxu, který nyní nese také název COVID-19, zařazujeme pouze vzory, o kterých se domníváme, že vám mohou v nastalé situaci nejvíce pomoci. Většinu z nich jsme vytvořili během posledních dnů. Seznam vzorů COVID-19 budeme i nadále doplňovat a připravujeme i sadu ilustračních příkladů, jak se vzory pracovat. Sledujte pravidelně web, ať vám něco neunikne. Dotazy nám můžete klást e-mailem na
cs-vzornepravo@wolterskluwer.com

Váš tým Vzorného Práva

Celý článek

30. 03. 2020 Podepisování v době koronavirové

Kategorie: Podnikání , Aktuality Autor: Petr Bezouška

Lidé se v době koronavirové vyhýbají sociálnímu kontaktu, aby bránili šíření viru. Což je správné. Ale co když potřebují uzavřít smlouvu, pro niž je zákonem předepsána písemná forma? Samozřejmě, mohou se potkat s respirátory na obličeji a rouškami na respirátorech, s ochrannými brýlemi a s výtiskem smlouvy v jedné ruce a dezinfekcí v ruce druhé. Nejde to však jednodušeji? Jde. Existuje několik možností, jak toho dosáhnout bez současné fyzické přítomnosti obou stran.

Celý článek