Menu

Pomůžeme vám v konkrétních situacích - Bonus pro zaměstnance a zaměstnavatele

Další články z kategorie
Aktuality

Co nového na Vzorném Právu - leden 2020

29. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Snáze z nesnází

18. 03. 2020 Autor: Vzorné Právo

Pomůžeme vám v konkrétních situacích I.

01. 04. 2020 Autor: Vzorné Právo

Podepisování v době koronavirové

30. 03. 2020 Autor: Petr Bezouška

Co nového na Vzorném Právu

06. 08. 2020 Autor: Vzorné Právo

Program COVID - Nájemné - Výzva 2

20. 10. 2020 Autor: Vzorné Právo

Sdílené pracovní místo

04. 12. 2020 Autor: Daniel Vejsada

Doručování podle zákoníku práce

16. 12. 2020 Autor: Daniel Vejsada, Jaroslav Škubal

Program COVID - Nájemné - Výzva 3

25. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

Pohyb na území ČR v době od 1. 3. 2021

01. 03. 2021 Autor: Vzorné Právo

13. 04. 2020 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality

Tři vzory zdarma pro zaměstnavatele a tři pro zaměstnance.

Přetrvávající situace komplikuje vše kolem nás. Těžkou zkouškou procházejí zaměstnavatelé i zaměstnanci. Vzorné Právo proto pro nadcházející období rozšiřuje sekci Covid-19 o další vzory z oblasti zaměstnávání. Ke vzoru Dohody o práci z domova (home office) jsme zaměstnavatelům zdarma otevřeli i Dodatek k pracovní smlouvě, na jehož základě mohou upravit dříve ujednané podmínky výkonu práce. Vzor dobře poslouží jak k úpravám úvazku, tak třeba i druhu práce nebo mzdových podmínek. Dále se za dané situace může hodit pro dočasné výpomoci Dohoda o provedení práce, kterou můžete využít třeba i pro mladistvé brigádníky.

Myslíme i na zaměstnance, kteří vykonávají práci, kterou za daných okolností nadále vykonávat nemohou nebo ji z důvodů zdravotních obav o sebe nebo své blízké vykonávat nechtějí. Pro ty jsou k dispozici vzory výpovědí, a to nejen Výpovědi z pracovního poměru, ale i Výpovědi dohody o provedení práce a Výpovědi dohody o pracovní činnosti.

Své dotazy můžete i nadále směřovat na náš email  cs-vzornepravo@wolterskluwer.com

Váš tým Vzorného Práva


Související vzory