Menu

Vzorné Právo pomáhá s realitními obchody

Další články z kategorie
Nemovitosti

Pes, nejlepší přítel nájemníka

06. 05. 2019 Autor: Petr Bezouška

Podnájem bytu - tak trochu jiný nájem

17. 06. 2019 Autor: Petr Bezouška

Podílové spoluvlastnictví je od ďábla!

19. 08. 2019 Autor: Petr Bezouška

Daňové aspekty směny nemovitých věcí

14. 08. 2019 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

27. 08. 2020 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Nemovitosti

Prohlédli jste si důkladně nabídku v oblasti Nemovitosti? Až to uděláte, můžete být příjemně překvapeni. Momentálně 43 vzorů rozdělených do tří skupin (balíčků) pokrývá širokou škálu problematiky týkající se realitních obchodů, nájmů a podnájmů a obecně nakládání s nemovitostmi a družstevními byty. Vzory nabízejí komfort, kterého prostřednictvím obvyklých statických vzorů téměř nelze dosáhnout.

Pokud jste kdy pracovali se vzory smluv, znáte výhody, ale i nástrahy takové práce. Při každém použití vzoru musíte velmi pečlivě sledovat, jestli vzor odpovídá situaci, kterou potřebujete vyřešit, a jestli si jednotlivá použitá ujednání ve smlouvě vzájemně neodporují. Jestli úprava, kterou jste udělali, nerozhodila formát smlouvy. Pokud novou smlouvu tvoříte přepisováním údajů v jiné smlouvě, musíte změnit skutečně všechny položky, nezapomenout změnit například datum narození či uzavření smlouvy. Tyto a podobné starosti na Vzorném Právu bereme na sebe. Jak to funguje? 

Podívejme se na vzor Smlouva o koupi nemovité věci. Obsahuje varianty pro koupi a prodej pozemku, stavby na cizím pozemku, bytu, práva stavby či spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Vyberete si a nastavíte podmínky a způsob zaplacení kupní ceny. A Vzorné Právo se se svým softwarem postará, aby údaje byly na správných místech  a celá smlouva byla, při respektování vašich voleb, formálně správná. 

Máte-li předplatné, využíváte vzory v neomezeném rozsahu po dobu celého roku. Každý dokument, který ze vzoru vytvoříte, se uloží do pracovny pod vaším uživatelským účtem s názvem Moje vzory. Dokumenty můžete libovolně stahovat, duplikovat, přejmenovat nebo i mazat. Je proto snadné udržet ve vaší smluvní agendě pořádek. Během trvání předplatného využíváte benefitu pravidelných aktualizací vzorů a samozřejmě naší uživatelské podpory. 

A v nadpise uvedené realitní obchody? Kromě kupní smlouvy má Vzorné Právo darovací smlouvy a smlouvy o koupi a darování členského podílu v bytovém družstvu. Nabízíme smlouvu o směně pozemků a smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti a služebnosti bytu. Kdo se věnuje pronajímání bytů, užije smlouvu o nájmu a podnájmu včetně předávacích protokolů, dodatky ke smlouvě, výzvy k zaplacení dlužného nájemného, dohody o ukončení nájmu nebo vzory výpovědí. Bytová družstva využijí vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu. Vše potřebné najdou i pronajímatelé a nájemci nebytových prostor, jmenovitě smlouvu o nájmu prostor k podnikání, smlouvu o krátkodobém pronájmu prostor, smlouvu o nájmu garážového stání, předávací protokoly, souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele, dodatky, výpovědi, dohody o ukončení.

Nejlepší je vlastní zkušenost. Zdarma nyní nabízíme Smlouvu o podnájmu bytu / části bytu. Zaregistrujte se, přihlaste a zažijte na vlastní kůži, co pro Vás Vzorné Právo může ve smluvní oblasti udělat!